Home 2018-12-03T08:19:55+00:00

Fifty-One Herentals District 102 Nr 53

Fifty-One Club Herentals nam haar start op 21 januari 1999. Vergaderplaats en dag: Julienne, Noorderwijk; elke eerste en derde donderdag van de maand.
De structuur van Fifty-One International berust op Fifty-One clubs, verenigd in districten die onder de verantwoordelijkheid van een gouverneur staan. De club is de fundamentele bouwsteen van Fifty-One International. Haar vitaliteit en dynamisme zullen bepalend zijn voor deze van de ganse beweging. Lees meer…

Onze sociale werken

Fifty-One Club Herentals heeft ervoor gekozen om zijn dienst aan de gemeenschap (DAG), dat is het ter beschikking stellen van fondsen aan minderbedeelden, te focussen op drie pijlers: de Herentalse regiokinderen en het bieden van aanvullende kansen. Een interne commissie beoordeelt jaarlijks alle aangebrachte projecten en legt de algemene vergadering van de club een voorstel tot verdeling van het budget voor. Lees meer…

Word lid

Tweemaal per maand komen we samen, om de acties voor te bereiden, te tafelen, en iets op te steken over een interessant onderwerp. We zijn geen elitaire groep, en heten iedereen welkom die bereid is mee te werken aan onze activiteiten. Spreekt ons engagement u aan? Neem contact op. Eén van onze leden zal u met plezier uitnodigen voor een verkennend bezoek aan onze club. Lees meer …

De doelstelling van de beweging.

Fifty-One International heeft een drieledig doel:

    • bevorderen van de vriendschap, achting en verdraagzaamheid,
    • bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen,
    • dienen door initiatieven te begeleiden en te steunen