Onze sociale werken 2018-03-29T13:07:17+00:00

Onze sociale werken

Olivia Hendrickx Research Fund

Toen in 1999 bij ons dochtertje Olivia een hersenstamtumor werd vastgesteld, en geen enkele behandelingsmethode doeltreffend bleek te zijn, richtten wij het Olivia Hendrickx Research Fund op.
Door financiële ondersteuning en de vraag voor aandacht en steun bij de overheidinstanties, streven wij om het innovatief wetenschappelijk onderzoek ter kankerbestrijding, en meer bepaald bij kinderen, te stimuleren.
Ons Fonds ging een verbintenis aan met een beloftevol onderzoeksteam aan de KU Leuven om een vernieuwende therapie voor de behandeling van hersentumoren uit te bouwen.
Na jaren ondersteuning en financiering werd dan ook, onder leiding van Prof Stefaan Van Gool de Immunotherapie ontwikkeld en een internationale Immuno groep opgegricht.

De ingezamelde middelen worden door het Fonds integraal besteed aan, niet alleen de uitbouw en verfijning van het basisonderzoek, maar ook aan de toepassing van de nieuwe therapie bij de patiëntjes. Zo draagt elke donatie rechtstreeks bij aan de behandeling van de patiëntjes. Op heden worden met deze tumorvaccinatie reeds vele kinderen met hersentumoren behandeld. En met succes. Om de therapie verder uit te kunnen bouwen, en voor ook volwassenen en andere tumoren te kunnen gaan toepassen, is er nog een lange weg te gaan.

Het doel van het Fonds is de nieuwe therapie als bijkomend wapen te kunnen gaan gebruiken tegen kanker om zo alle patiëntjes een tweede kans op leven te kunnen geven.
Nog steeds gaan teveel levens verloren aan deze genadeloze ziekte.
Nog steeds ontbreekt het aan voldoende middelen om nieuwe mogelijkheden te kunnen ontwikkelen.
Laat ons samen trachten levens te redden.
Ook de allerkleinsten hebben recht op een toekomst.

Ilse De Reze
Voorzitter, Olivia Hendrickx Research Fund vzw

olivia.be

Begeleid Wonen Herentals

Beg.Wonen

Begeleid Wonen Herentals
Markgravenstraat 65
2200 Herentals
014/231880
info@begeleidwonenherentals.be
www.begeleidwonenherentals.be

Kerntaken van de organisatie
Begeleid Wonen Herentals vzw is een ambulante dienst voor volwassenen met een handicap. Erkend en gesubsideerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Onze missie is het ondersteunen van elke cliënt aan huis op verschillende vlakken van het dagelijks leven, opdat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Als autonome en pluralistische organisatie trachtten wij een betekinisvolle bijdrage te leveren tot het welzijn van de cliënten.

Onze dienst heeft een eigen visie: iedere mens in zijn levenssituatie is anders en uniek en beschikt over heel wat mogelijkheden. We vertrekken vanuit deze mogelijkheden, met blijvend respect voor ieder zijn eigenheid, vrijheid en privacy. En dit ongeacht geslacht, afkomst, financiële situatie, geloof of seksuele voorkeur.

Sector > welzijn
Doelgroep > volwassenen
Verzekering > Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid voor de risico´s m.b.t. het vrijwilligerswerk
Kostenvergoeding > Een reële kostenvergoeding
Juridische vorm  > VZW

begeleidwonenherentals.be

Pulderbos – Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren v.z.w. 

pulden

Revalidatiecentrum Pulderbos heeft als taak de zorg op zich te nemen voor kinderen en jongeren met een ernstig neurologisch of respiratoir probleem. Het zijn kinderen die een intensieve revalidatie nodig hebben die niet in een acuut ziekenhuis gegeven kan worden.

In het Revalidatiecentrum kunnen kinderen en jongeren tot 21 jaar terecht voor tijdelijke intensieve revalidatie. Het Revalidatiecentrum bestaat uit een epilepsiecentrum-neurologische afdeling en een respiratoire afdeling. In het epilepsiecentrum-neurologische afdeling verblijven kinderen en jongeren die lijden aan een aandoening van het centrale of perifere zenuwstelsel. Veelal gaat het om kinderen met epilepsie of met revalidatieproblemen die het gevolg zijn van een (verkeers)ongeval of ziekte. In de respiratoire afdeling worden kinderen en jongeren opgenomen met bronchopulmonale dysplasie, astma, mucoviscidose of andere chronische aandoeningen van de luchtwegen.

Kinderen en jongeren kunnen in het Revalidatiecentrum residentieel (zowel overdag als ‘s nachts) of enkel overdag verblijven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor ouders en hulpverleners om beroep te doen op het expertisecentrum via interdisciplinaire adviesgesprekken!

Aan het centrum is ook een school voor kleuter-, lager en secundair onderwijs verbonden waarbij er sterk wordt gewerkt op een zo individueel mogelijk onderwijsprogramma voor elk kind.

Het centrum werkt intensief samen met de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

revapulderbos.be

IE Sport voor mensen met een motorische en/of verstandelijke handicap

IEsport

Wie zijn wij?

Wij zijn een zelfhulpgroep, gestart door een aantal ouders die zelf een kind met Infantiele Encefalopatie hebben. Door met elkaar te praten wisselen wij ervaring uit. Door bundeling van onze krachten kunnen wij onze tijd optimaal benutten. Een gehandicapt kind vraagt nu eenmaal meer tijd en aandacht.

De leegte die elk van ons rondom zich voelt trachten wij op te vullen. Binnen de groep is er steeds iemand diehetzelfde heeft doorgemaakt en die bereid is te luisteren en te praten. Wij begeleiden ouders, praktisch en emotioneel en maken hen wegwijs naar de toekomst.

Een aantal ouders hebben ook de armen uit de mouwen gestoken en hebben een werkgroep opgericht. Deze werkgroepen houden zich met een specifiek onderdeel / probleem bezig. Verder vind je van elke werkgroep een meer gedetailleerde uitleg en de verschillende contactadressen.

Contact adres Jo De Becker Lantaarnpad 5 Herentals.

ievzw.be

VZW De Dorpel

De Dorpel is een vrijwilligers-vzw waar armen het woord nemen.
Het hoofddoel is om samen met kansarme mensen de oorzaken en de gevolgen van de armoede te bestrijden. Hieraan wordt er reeds 20 jaar gewerkt.

Dit initiatief, gestart door een drietal idealisten is reeds uitgegroeid tot een groep van meer dan 30 vrijwillig(st)ers. Deze nemen in verschillende werkgroepen heel wat initiatieven en spelen zo in op de noden waarmee ze geconfronteerd worden. Begeleiden zij thema-groepen waarin betrokkenen zelf hun problemen bespreken en voorleggen aan bevoegde instanties. Runnen zij een ontmoetingshuis met onthaal, opvang, doorverwijzing, middagmalen en activiteiten.

Er loopt reeds jaren een lees- en schrijfgroep voor volwassenen om de doelgroep beter te wapenen in onze ingewikkelde maatschappij. De Dorpel wil op de eerste plaats erkennen dat armoede, en de daaruit vloeiende vereenzaming, bestaat en mensen kwetsbaar maakt. Het vaak samengaan van verschillende problemen maakt het samenleven nog moeilijker. Zingeving en eigenwaarde zijn voor velen dan ook uiterst moeilijk te verwezenlijken.

De Dorpel biedt dan ook een ruim jaarprogramma van middagmalen, opendeurnamiddagen met wegwijs, themagroepen, praatnamiddagen, atelier met workshops, shopping in de kledingwinkel en zelf korte vakantieactiviteiten.

De Dorpel vervult met al deze initiatieven in vele gevallen een eerstelijns opvang en kan dan ook elke vrijwillige bijdrage nuttig gebruiken.

VZW DE DORPEL

St-Waldetrudisstraat 37, 2200 Herentals

dedorpel